Rozvrh programu

 • 08,00–09,00: scházení, volná hra.

 • 09,00–09,30: svačinka s předčítáním dětských knížek.
 • 09,30–10,00: komunikační kroužek a následné hry. Sovička Bubu každé dítě osobně přivítá a uvede děti do tématu, o kterém si ten den povídáme. Téma rozvádíme rozhovorem, hrami, říkankami, divadlem…
 • 10,00–10,30: výtvarná dílna – výtvarně dále zpracováváme téma dne. Děti pracují s různým materiálem a různými technikami. Důraz je kladen na zapojení všech smyslů a na samotnou práci dětí  ne na výsledek.
 • 10,30–11,00: pohybová dílna  říkanky s pohybem pro tělo i pro prsty, cvičení, cvičení s míčem, tyčkami, plyšákem. Od září 2015 – odborné cvičení „Pohybem se učíme“– preventivní program neurovývojové terapie – cvičení pro děti zlepšující řadu funkcí a předcházející vzniku poruch učení).

 • 11,00–11,30: řečová a hudební dílna – hrajeme hry na rozvoj řeči, sluchového vnímání, skupinové logopedické cviky, pracujeme s rytmem, tónem, posloucháme skladby různých žánrů, zpíváme a tancujeme
 • 11,30–12,00: tužková a hlavičková dílna  učíme se správně držet tužku, rozvíjíme kresbu, pomocí pracovních listů řešíme úkoly přiměřené věku. Rozvíjíme zrakové vnímání, grafomotoriku, pozornost, logiku, orientaci na papíře a rozumové schopnosti.
 • 12,00–13,00: druhá svačinka, odpočívání, volná hra, rozcházení dětí.
 • Součástí programu jsou také různé projekty, na kterých děti pracují,
 • Některé programy budou probíhat také venku – zvláště v nedalekém Milíčovském lese v duchu programu „lesní školka“. A to zvláště pro děti, které budou chodit celý týden.

Info pro rodiče

 • 24.05.2017 20:59

  Aktuální téma

  Spolupracujeme s terapeutickým centerem AUT-CENTRUM o.p.s. více info zde

 • 24.05.2017 20:15

  Zápis

  Bližší informace o novém školním roku získate pomocí kontaktního formuláře nebo na tel. +420 606 957 035

Kontakt

Sovička BuBu
Babeta Rašovská
Ke Kateřinkám 1404
Praha 4
149 00

+420 606 957 035

© 2015–18 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode